Mae D. Jones a’i fab yn gwmni teulu sefydledig annibynnol sydd wedi bod yn gwasanaethu cymuned Ceredigion ers dros canrif.

Rydym yn cynnal gwasanaeth personol, proffesiynol, gofalgar ac urddasol 24 awr y dydd, fel y byddech chi’n ei ddisgwyl gan aelodau Cymdeithas Genedlaethol Trefnwyr Angladdau.

Mae gennym gapeli gorffwys preifat ac ystafelloedd gwylio yn Aberaeron a Llanon, a gallwn gynnig Cynlluniau Angladd wedi’u talu ymlaen llaw i gyd-fynd â phob anghenion.

Ein nod yw cynnig gwasanaeth cyflawn i’n cwsmeriaid o’r dechrau i’r diwedd yn ystod amser anodd i deuluoedd neu unigolion. Mae ein hyblygrwydd yn ein galluogi i addasu cost y trefniadau ar gyfer cyllidebau unigol.

AM SYLW PERSONOL

AR BOB ADEG

01974 202208

07802 200595

Manor Peris
Stryd Fawr
Llanon
Ceredigion
SY23 5HJ

Ffôn: 01974 202208
Symudol: 07802 200595 / 07971 803783

Capel Gorffwys Glan y Môr
Stryd y Frenhines
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0BY

Ffôn: 01545 570985
Symudol: 07802 200595