Gyda dros 100 mlynedd o brofiad, gallwn drefnu yr angladd yn ôl eich dymuniadau, gan roi amser a chyfle i chi alaru.

Rydym yn cynnig gwasanaethau angladd llawn gan gynnwys:

 • Cynllunio angladd
 • Cysylltu â gweinidogion / clerigwyr / organwyr
 • Ceir angladd
 • Capel Gorffwys Ymroddedig
 • Triniaeth lanwaith a phêr-eneiniad (‘embalming’)
 • Hysbysiadau marwolaeth
 • Derbyn a threfnu teyrngedau blodau
 • Argraffu taflenni gwasanaeth, gyda’ch dewis o emynau
 • Casglu rhoddion
 • Cynghori ar drefniadau arlwyo
 • Cyngor ac arweiniad am ddim

Manor Peris
Stryd Fawr
Llanon
Ceredigion
SY23 5HJ

Ffôn: 01974 202208
Symudol: 07802 200595 / 07971 803783

Capel Gorffwys Glan y Môr
Stryd y Frenhines
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0BY

Ffôn: 01545 570985
Symudol: 07802 200595