Cynlluniau Angladd

Daw’r amser i bawb yn y dyfodol i feddwl am wneud paratoadau a chynlluniau ar gyfer trefniadau angladd er mwyn ysgafnhau baich ar aelodau’r teulu.

Gyda chynllun angladd a drefnwyd a thelir ymlaen llaw, cewch gyfle i roi cyfarwyddiadau clir ar gyfer aelodau o’r teulu er mwyn iddynt drefnu angladd yn ôl eich dymuniadau.   Gallwn eich helpu baratoi a rhoi gwybodaeth i chi ar gynlluniau angladd Siarter Aur (Golden Charter). Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Manor Peris
Stryd Fawr
Llanon
Ceredigion
SY23 5HJ

Ffôn: 01974 202208
Symudol: 07802 200595 / 07971 803783

Capel Gorffwys Glan y Môr
Stryd y Frenhines
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0BY

Ffôn: 01545 570985
Symudol: 07802 200595