Evan Jones, sylfaenydd y busnes, a’i ŵyr Derek yn y gweithdy.

Ers sefydlu’r cwmni yn 1905, mae D Jones a’i Fab wedi adeiladu busnes gofalgar a phroffesiynol sy’n gwasanaethu’r gymuned ar draws Ceredigion a thu hwnt. Fel seiri a chrefftwyr profiadol, gallwn ddarparu gwasanaeth pwrpasol, os oes angen.

Anghenion eich teulu chi yw’r blaenoriaeth ac ymdrechwn bob amser i ddarparu gwasanaeth urddasol i’r ymadawedig, yn ôl eich dymuniadau.

Mae gennym ddau gapel gorffwys preifat (Heol y Frenhines, Aberaeron a Manor Peris, Llanon,)  gydag ystafell wylio, lle mae croeso i deuluoedd dreulio amser gyda’r ymadawedig.

Emyr Jones, y bedwaredd genhedlaeth,  tu allan i Gapel  Gorffwys Glan y Môr, Heol y Frenhines, Aberaeron.

Fel aelodau o N.A.F.D. (Cymdeithas Genedlaethol  Trefnwyr Angladdau), rydym yn gweithredu o dan côd ymarfer llym.

I ysgafnhau’r baich a’r pryder a ddaw wrth drefnu angladd, gallwn gynnig cynlluniau angladd gan Siarter Aur. Mae’r cynllun hwn yn caniatáu i chi nodi pob manylyn o’r angladd a thaliadau ymlaen llaw ac mae gennych sicrwydd bod ‘Siarter Aur’ yn delio â chwmnïau annibynnol sydd yn  cynnig gwasanaeth o’r lefel uchaf. Cliciwch ar Gynlluniau Angladd am ragor o fanylion.

Manor Peris
Stryd Fawr
Llanon
Ceredigion
SY23 5HJ

Ffôn: 01974 202208
Symudol: 07802 200595 / 07971 803783

Capel Gorffwys Glan y Môr
Stryd y Frenhines
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0BY

Ffôn: 01545 570985
Symudol: 07802 200595